Renishaw ballbar meting

Renishaw ballbar meting

De ballbar meting en aansluitende parameter- en servoafstelling worden gebruikt bij het door Landré uit te voeren preventieve onderhoud van uw bewerkingscentrum en dienen om afwijkingen van de positionering en servobesturing vast te stellen en te verhelpen.

Landré beschikt over Renishaw ballbar meetsystemen voor het meten van as- en servoafwijkingen. De ballbartest zal elke afwijking die de machine in de aandrijving en positionering maakt meten en weergeven.
De meting kan preventief worden uitgevoerd zoals bij het controleren van maatvoering voor aanvang van de productie, maar bijvoorbeeld ook na het ontstaan van mechanische schade (denk hierbij aan een aanvaring/crash). Positioneerfouten als gevolg van speling, niveau- en haaksheidafwijkingen, servofouten en fouten als gevolg van trillingen komen met deze meting ook aan het licht.
Aan de hand van de uitkomst van de ballbartest kunnen wij de servo amplifier afstellingen verbeteren en de betreffende parameters opnieuw instellen om zo weer helemaal geoptimaliseerd de productie te hervatten.

Door het regelmatig uitvoeren van de Renishaw ballbartest kan ook het verloop van de machine nauwkeurigheid in de tijd in kaart worden gebracht. Na de test ontvangt de klant een meetrapport conform internationale standaards (ISO) waarin de resultaten ook grafisch worden weergegeven. Het ballbar meetrapport geeft de klant ook inzicht in het eventuele verloop van de afwijkingen en geven zo belangrijke informatie voor het uitvoeren van preventief onderhoud. De ballbar meting geeft inzicht in de te verwachten levensduur van machineonderdelen. Door de meting preventief uit te voeren kunnen betrokken machineonderdelen in geval van slijtage of opkomend defect tijdig worden besteld en vervangen. Op deze manier wordt productieverlies door stilstand van uw machine tot een minimum beperkt.

Download brochure

Download