Service en onderhoud

pic8

Ontdek de voordelen van Landré machineonderhoud

 • Constante productkwaliteit
 • Lagere Total Cost of Ownership
 • Betere Overall Equipment Effectiveness
 • Minder machine stilstand
 • Meer draaiuren
 • Hogere output

Als productiebedrijf is concurrentiedruk een gegeven waar u niet omheen kunt. Daarom wilt u uw machinepark optimaal benutten en uw productie zo efficiënt mogelijk inrichten. Onverwachte machinestilstand wilt u daarbij zoveel mogelijk voorkomen. Tijdig en vakkundig onderhoud speelt daarin een cruciale rol, maar veel bedrijven hebben daar te weinig tijd en mensen voor. Machineonderhoud wordt daarom vaak uitgesteld of helemaal niet gedaan, met onverwachte storingen tot gevolg en reparatiekosten die vaak hoger uitvallen dan nodig. Landré biedt daar met Landré machineonderhoud een oplossing voor.

 

Wat is Landré machineonderhoud?

pic2

Landré is gespecialiseerd in onderhoud aan machines voor verspaning, plaatbewerking, kunststofverwerking en Rapid Prototyping systemen. Met op maat samengestelde contracten biedt Landré de mogelijkheid tegen een vast tarief uw volledige onderhoudsbehoefte voor uw machinepark af te dekken. In basisvorm voorziet Landré machineonderhoud in periodiek onderhoud en kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld:

 • het verhelpen van storingen
 • leveren van slijtdelen
 • het geven trainingen

 

De route naar het optimaliseren van onderhoud

pic3

Afhankelijk van de toekomstvisie stelt een bedrijf per machine doelstellingen zoals:

 • Handhaven
 • Optimaliseren
 • TCO verlagen (Total Cost of Ownership)
 • OEE verbeteren (Overall Equipment Effectiveness)

Handhaven kan gerealiseerd worden met correctief of bij voorkeur met preventief onderhoud. Bij correctief onderhoud wordt gereageerd op storingen door deze zo snel mogelijk te verhelpen. Met gepland preventief onderhoud wordt het aantal storingen verminderd. Hiervoor biedt Landré het  onderhoudscontract.

 • Het verhelpen van een storing neemt 3 tot 5 maal meer tijd dan een geplande reparatie
 • Het verhelpen van een storing is 3 tot 10 maal duurder dan een geplande reparatie

Wanneer een bedrijf wil optimaliseren en ook de machinebeschikbaarheid wil verhogen dan is het Landré servicecontract de beste oplossing. Landré zal dan alle beschikbare kennis aanwenden om de machines probleemloos te laten functioneren, eventuele storingen te verminderen en zodra deze zich wel voordoen, deze zo snel mogelijk op te heffen.

pic9

Heeft uw bedrijf ambitieuze groeidoelstellingen, wilt u de TCO verlagen en de OEE verbeteren dan biedt Landré het all-in contract, dat voorziet in onderhoud op basis van machine draaiuren en training voor operators.

 

Wat zijn de voordelen?

pic7

Met Landré machineonderhoud vermindert u machinestilstand door storingen, verhoogt u de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van uw machinepark en realiseert u meer draaiuren per machine. Tegenover van te voren bekende kosten, staan de voordelen van een hogere output. Met een all-in contract kunt u zelfs de TCO verlagen en wordt de precisie van de machine in stand gehouden waardoor de kwaliteit van uw eindproduct gewaarborgd blijft. Gevolg zal zijn minder afkeur en daardoor een betere OEE.

 

De contractvormen

Landré machineonderhoud voorziet in meerjarige onderhoudsovereenkomsten in de vorm van een onderhoudscontract, servicecontract of all-in contract.

Onderhoudscontract

Eenmaal per jaar worden machine en besturing tegen een vast tarief aan een grondige inspectie- en onderhoudsbeurt onderworpen.

 

Servicecontract

Eenmaal per jaar worden machine en besturing tegen een vast tarief aan een grondige inspectie- en onderhoudsbeurt onderworpen.

 • Monteursbezoeken voor het opsporen en verhelpen van storingen zijn inbegrepen in het contract en worden niet berekend
 • Korting op onderdelen
 • Prioriteit bij het inplannen van servicetechnici
 • Flexi-service (technische ondersteuning buiten kantooruren)

 

All-in contract

 • U betaalt een vast tarief per draaiuur
 • Onderhoud op basis van uren en voorschriften
 • Monteursbezoeken voor het opsporen en verhelpen van storingen zijn inbegrepen in het contract en worden niet berekend
 • Slijtdelen zijn inbegrepen en korting op overige onderdelen
 • Prioriteit bij het inplannen van servicetechnici
 • Training van het bedienings personeel
 • Flexi-service (technische ondersteuning buiten kantooruren)